Activitats

CONSULTORIA

SG ofereix els seus serveis de consultoria a...


En les àrees de...


FORMACIÓ I TRAINING

SG ofereix un equip altament especialitzat en formació i training per directius, treballadors, persones aturades i altres grups. El nostre “Staff” actuarà des de la detecció de necessitats fins la memòria final.

Els nostres programes inclouen...


En les àrees següents...


Informat sobre els programes a mida

IDIOMES

SG ofereix a institucions i empreses l’ensenyament dels idiomes d’ús més freqüent arreu del món.

Els nostres formadors són tots natius amb una ample experiència ensenyant idiomes a persones de diferents nivells i professions.

Els cursos d’idiomes es dissenyen segons els requeriments d’aprenentatge del individu o grup. Un membre del nostre equip l’ajudarà a vostè i al seu grup de treball.

Tingui la llibertat de posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol informació.

SOFTWARE & LLOCS WEB

SG ofereix a empreses i institucions públiques i privades la possibilitat de dissenyar el seu propi software i pàgines Web.

Tant el disseny com el manteniment es fan des de la nostra oficina a la Índia.

Assegurem una alta qualitat dels serveis i uns costos mínims.

COORDINACIÓ I COOPERACIÓ EN PROJECTES INTERNACIONALS DE DESENVOLUPAMENT SOCIO-ECONÒMIC

Amb l’objectiu de contribuir a una major igualtat SG col·labora en projectes de desenvolupament social i econòmic finançats per organismes internacionals. Per això oferim un equip de col·laboradors en diferents llocs del món, tots amb sòlida experiència en cooperació internacional.

Sub-contractem els nostres serveis a empreses i organismes internacionals que treballen en projectes d’ajuda internacional.

Assegurem l’alta qualitat en la realització i coordinació dels nostres serveis.

Si us plau posis en contacte per mes informació.

RECERCA I DESENVOLUPAMENT DE MERCATS INTERNACIONALS

SG ofereix assessorament a Pimes, empreses familiars i micro-empreses per dissenyar i crear nous productes segons requeriments dels mercats internacionals.

Un equip de experts li ofereix assistència durant tot el procés d’establiment. Si us plau posis en contacte amb nosaltres per mes informació.

Menu

REGISTRATION AND TAX NO.CIF B62427521 INSCRITA EN EL REG. MER. DE BARCELONA TOMA 33282. LIB. FOL. 74 SEC. GEN. HOJA B-228543 REGISTERED IN BARCELONA SPAIN AS A PRIVATE LTD CO. WITH LIMITED LIABILITY